NDSM Amsterdam | Kavel A4

Gelegen langs een van de mooiste lanen van NDSM en naast het kavel met het monumentale pand de Afbramerij ligt Kavel A4.

CKSA voeren voor BMB ontwikkeling en VolkerWessels Vastgoed in opdracht van Stichting DeKey een haalbaarheidsstudie uit voor de transformatie opgave op dit plot.

Met de transformatie van het NDSM terrein wordt dit een stuk stad waar in de toekomst intensief gewoond en gewerkt wordt. De Afbramerij blijft behouden als één van de industriële kolossen die nog herinnert aan de voormalige NDSM werf. De markante hal krijgt een prominente plek in het nieuwe stedenbouwkundige plan.

Het programma van Kavel A4 bestaat uit een hoog stedelijk woon- en werkprogramma met twee hoogte accenten (max. 60 meter) gecombineerd met een aantal grondgebonden woningen, collectieve kassen met groene hoven en een groene wandelroute naar stadsbalkons die gericht zijn op het IJ. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de sociale duurzaamheid en het thuiskomen in de stad.

Kavel A4 kent in deze haalbaarheidsfase circa 350 appartementen met een grote variatie aan appartementen. Het woonprogramma bestaat uit sociale huur, midden huur en vrije sector koop appartementen (30-40-30) in diverse types en woninggroottes.