Metamorfose van de Marktveldpassage

Na de presentatie aan de gemeenteraad gisteren avond heeft vandaag een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor de pers en belangstellenden over de plannen voor het Marktveld in het centrum van Vught. De overdekte passage gaat verdwijnen, daarvoor in de plaats komen open winkelstraatjes met appartementen op de verdiepingen.
Christoph Kohl Architekten heeft in opdracht van Green Real Estate en Bouwaccent de gevels ontworpen voor de verbouw en nieuwbouw van supermarkt, winkels en woningen. Er is in nauw overleg met de gemeente veel aandacht besteed aan de inpassing van het ontwerp in de omgeving en het creëren van aantrekkelijke winkelstraten.
De architectuur sluit aan bij het centrum van Vught en de eerder gerealiseerde nieuwbouw in het Centrumplan West.
De omgevingsvergunning wordt naar verwachting in het derde kwartaal 2017 ingediend.

Meer informatie:

Centrum Vught Website
LTV televisie
Brabants Dagblad
Bossche Omroep