Het ‘kille’ centrum van Vleuterweide in Utrecht wordt komende jaren opgeknapt

Er liggen plannen om het centrum van Vleuterweide in Utrecht en de oevers van de oevers van de naastgelegen Burchtvijver opnieuw in te richten. Reden hiervoor is onder meer dat ondernemers, bewoners en bezoekers aangegeven dat het gebied ‘kil’ aanvoelt vanwege het ontbreken van groen.
Op welke manier het centrum precies opgeknapt gaat worden is nog niet bekend. Dat wordt de komende maanden uitgezocht. Het idee is in ieder geval wel dat de openbare ruimte van het centrum van Vleuterweide aantrekkelijker wordt door de aanleg van meer groen, waardoor het gebied ook klimaatbestendiger wordt. Daarnaast moet de verkeersveiligheid worden verbeterd.
De meeste bouwprojecten rond de naastgelegen Burchtvijver zijn momenteel zo goed als afgerond. Daardoor kan nu de definitieve inrichting van de oevers aan de west- en zuidzijde van de plas verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de wens van de raad om meer bomen langs de Landschapsbaan te planten.
De komende maanden worden veel gesprekken gevoerd met allerlei belanghebbenden zoals bewoners en ondernemers. Er wordt gekeken wat de wensen zijn van de gebruikers en ook wat de ervaringen tot nu zijn. Als alles volgens planning verloopt gaat begin 2024 de eerste schop de grond in.