Waterfront Dalfsen: Binnenkort start fase 1

Bouwdeel 1 en 2 worden bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd sloop van het oude gemeentehuis.

Dalfsen – Binnenkort start de Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen BV (dochter van VolkerWessels) met het bouwrijp maken van fase 1 (bouwdeel 1, bouwdeel 2 en de halfverdiepte parkeerplaats) van het plan Waterfront in Dalfsen. Aansluitend wordt gestart met de bouw van de parkeergarage, de supermarkt en de daarboven gelegen appartementen. Tegelijkertijd wordt het oude gemeentehuis gesloopt. Wethouder Goldsteen is blij met de nieuwe ontwikkelingen: “ Het is mooi dat ook het oude gemeentehuis nu snel zal worden gesloopt. Gelukkig blijft het niet bij slopen alleen, maar wordt ook gestart met de nieuwbouw. In deze moeilijke tijd is dat een zeer positief signaal.“

Sloop voormalige pand Anne-moon.
Momenteel werkt de firma Van Leussen nog hard aan de sloop van het oude pand waar voorheen De Anne-moon zat. De sloop van het pand is noodzakelijk om later een goede en veilige bevoorrading van de Albert Heijn supermarkt mogelijk te maken via een nieuw te bouwen laad- lossluis in de Beltestraat. De Anne-moon is in september verhuisd naar het voormalige ABN AMRO pand aan het Kerkplein.

Bouwrijp maken fase 1.
Zodra het pand van de Anne-Moon is gesloopt, start het verleggen van de riolering en de kabels en leidingen via de Beltestraat en de Molenstraat; het feitelijke bouwrijp maken. De verwachting is dat deze werkzaamheden in november starten.

Sloop oude gemeentehuis.
Tegelijkertijd met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van fase 1 wordt ook het oude gemeentehuis volledig gesloopt, met uitzondering van de Cichoreifabriek en de Witte Villa. Deze werkzaamheden vinden plaats in de periode van begin november tot eind januari 2013.

Bouwen supermarkt en huurappartementen in bouwdeel 1.
Zodra fase 1 bouwrijp is gemaakt, start de bouw van de parkeerkelder onder de supermarkt. Volgens de huidige planning is dat in januari. De bouw van de kelder duurt ongeveer een half jaar. Daarna worden de supermarkt en de appartementen gebouwd. De supermarkt wordt een Albert Heijn supermarkt, deze beslaat vrijwel de hele begane grond van het eerste bouwdeel. Op de eerste en de tweede verdieping worden 17 appartementen en 3 bovenwoningen gebouwd die allen door VechtHorst worden verhuurd.

Winkelruimte en koopwoningen.
In het deel van bouwdeel 2, dat boven de parkeergarage ligt, realiseert de Ontwikkelingscombinatie een winkelruimte en 3 rugwoningen. Met de verkoop van de overige woningen in bouwdeel 2 wordt gestart tijdens de Damitobeurs, begin volgend jaar. Het zijn 4 grondgebonden starterswoningen met tuin bovenop de parkeerkelder, een twee-onder-één-kap woning en drie vrijstaande woningen. Wanneer de verkoop van deze woningen voorspoedig verloopt, worden deze woningen gelijktijdig gerealiseerd. Voor het vervolg op bouwdeel 1 en 2 geeft de Ontwikkelingscombinatie aan er naar te streven om ook op de Damito beurs al een eerste doorzicht te geven naar de appartementen in bouwdeel 5, dat zijn de appartementen langs de Vecht. Als dat lukt, betekent dit dat de voorlopig ontwerpen van deze appartementen dan kunnen worden gegeven. Deze appartementen zullen dan in de tweede helft van 2013 in verkoop worden gebracht. De start bouw van bouwdeel 5 is dan afhankelijk van het verkoopresultaat.

Met de start van de verkoop in aantocht heeft de ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Deze huisstijl gaat u terug vinden in alle uitingen van de ontwikkelingscombinatie zoals verkoopbrochures, website, het bouwbord, de doeken rondom de bouwplaats en ga zo maar door.

Winkels en woningen Burgemeester van Bruggenplein.
Samen met de eigenaren van de winkels en woningen aan het van Bruggenplein is de gemeente bezig met een gevelrenovatie van deze panden. Door de voorgestelde aanpassing van de gevels, wordt de uitstraling van deze winkels verbeterd en sluit het gevelbeeld beter aan op de toekomstige nieuwbouw in het Waterfront. Naar verwachting wordt de gevelrenovatie van deze winkels en woningen in het voorjaar van 2013 uitgevoerd.

Halfverdiepte parkeerplaats Bruinleeuwstraat.
Op de plaats van de huidige jeu de boulesbaan en het speeltuintje aan de Bruinleeuwstraat komt een halfverdiepte parkeerplaats, ter vervanging van de huidige bovengrondse parkeerplaats bij het gemeentehuis. Deze parkeerplaats wordt aan het einde van de eerste fase aangelegd. De jeu de boulesbaan en het speelterrein worden dan in westelijke richting langs de Bruinleeuwstraat verplaatst.

Verkeersoverlast.
Als gevolg van alle geplande werkzaamheden moet rekening worden gehouden met verkeersoverlast in het Waterfrontgebied. Het gaat om het Burgemeester van Bruggenplein, Raadhuisstraat, Beatrixstraat en in de Molenstraat en de Beltestraat. Dat kan betekenen dat de Raadhuisstraat gedurende korte perioden (2x maximaal 1 week) volledig wordt afgesloten. In dat geval wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de Welsummerstraat, Wilhelminastraat, Pleijendal en Ruitenborghstraat. Gedurende het grootste deel van de tijd wordt geprobeerd het doorgaande verkeer tijdens de werkzaamheden op een veilige manier doorgang te geven. Mogelijk zal er sprake zijn van een tijdelijke wegversmalling in de Raadhuisstraat, waardoor het verkeer via een verkeersregelinstallatie maar in één richting tegelijk doorgang kan worden gegeven. Met de aannemer / ontwikkelaar is afgesproken dat het bouwverkeer zoveel mogelijk op de bouwlocatie zal worden gelost en dat de personenauto’s en busjes van de bouwvakkers zoveel mogelijk op het bouwterrein worden geparkeerd.

from: www.dalfsen.nl

for more information:
– „Waterfront Dalfsen nu echt van start“ (www.vechtdalcentraal.nl)
Waterfront · Dalfsen