Opening informatiecentrum Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

Op 7 maart 2009 zijn de deuren van het informatiecentrum aan Meijnerswijk 5 geopend. Iedereen is hier welkom om kennis te nemen van de visie van Phanos op het gebied Stadsblokken-Meinerswijk.

De openingstijden zijn vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur.

In opdracht van Phanos is door de maquettebouwer RoVorm de maquette van Stadsblokken-Meinerswijk gebouwd. Met zijn 280 x 400 cm op schaal 1:1000 en gedetailleerde weergave van de plannen is het een indrukwekkend model geworden. Op 14 februari was de maquette, samen met plattegronden en handgetekende sfeerimpressies van Rob Krier, in het Musis Sacrum te bewonderen. De ochtend was gereserveerd voor bewoners van het plangebied en directe belanghebbenden die zich veelal welwillend uitlieten over de plannen. ’s Middags was iedereen welkom op de inloopbijeenkomst.

for more information: stadsblokkenmeinerswijk.nl