Een hek om je huis

Woonomgeving. Gated communities.

De populariteit van wooncomplexen met een besloten karakter, de zogeheten ‘gated communities’, neemt sterk toe in ons land. Waarom wil men achter een hek wonen?

Rob Hartgers
BEVERWIJK/HEEMSKERK

De Broekpolder, een nieuwbouwlocatie tussen Heemskerk en Beverwijk, is een typische vinexwijk. Rijen gelijkvormige woningen, hier en daar onderbroken door een braakliggend terrein dat nog bouwklaar gemaakt moet worden. Woongenot per strekkende kilometer, met een tuintje voor, een tuintje achter en voldoende ruimte voor gezinsuitbreiding. […]

De nieuwe vestingstad is ontworpen door de bekende Luxemburgse architect Rob Krier, die bekend staat om zijn ‘historiserende architectuur’. Waar zijn collega’s elkaar aftroeven met futuristische ontwerpen, put Krier zijn inspiratie uit het verre en nabije verleden.

De Citadel combineert twee trends in de woningmarkt: de hang naar het verleden en de opkomst van afgeschermde woondomeinen, beter bekend als gated communities. Vaak gaan die twee trends samen. Het bekendste voorbeeld is de wijk Haverleij bij Den Bosch, een verzameling van negen hagelnieuwe kastelen en een vestingstad in aanbouw. Even verderop, in Helmond, wordt hard gebouwd aan de vinexlocatie Brandevoort, geheel opgetrokken in de stijl van een zeventiende-eeuws Brabants stadje, inclusief herenhuizen en grachten.

Rob Hartgers: Een hek om je huis, Dagblad De Pers, 05 maart 2008.

read full article: Rob Hartgers: Een hek om je huis, Dagblad-De-Pers, 20080503.