Brandevoort kijkt in de spiegel

Na vijf jaar wonen is het goed om te vragen hoe het met de leefbaarheid in de wijk staat. Hoe gaat het in Brandevoort? Zijn er voldoende mogelijkheden om naast het bouwen ook het leven een plaats te geven. De studenten van het ROC Eindhoven hebben deze vragen opgepakt en uitgewerkt. Tussen september 2006 en januari is het onderzoek gehouden en afgerond.

uit: Brandevoorter Courant, nummer 1, januari 2007, jaargang 8, p. 21.

for more information: Brandevoorter Courant, nummer 1, januari 2007, jaargang 8.