VINEX! Een morfologische verkenning

Han Lörzing / Wiebke Klemm / Miranda van Leeuwen / Suus Soekimin

Binnen de Vinex-wijken die de afgelopen tien jaar zijn gebouwd, bestaat een veel grotere variatie in bouwstijlen en woonomgevingen dan binnen woonwijken die eerder in de twintigste eeuw zijn gebouwd. Bovendien zijn de grote Vinex-uitbreidingslocaties meer dan alleen maar nieuwe buitenwijken. Soms hebben deze nieuwe woongebieden zo’n zelfstandige functie, met eigen voorzieningen, dat ze kunnen uitgroeien tot nieuwe steden en dorpen.

Vinex-wijken brengen meer variatie in Nederlandse stedenbouw

In de studie staan de ruimtelijke verschijningsvorm en opzet van de Vinex-wijken centraal. De onderzoekers analyseerden, aan de hand van een groot aantal kaarten, 13 Vinex-wijken verspreid over Nederland op het gebied van ligging, stedelijkheid, identiteit en vormgeving, en vergeleken deze met enkele twintigste eeuwse woonwijken. Het feit dat zo’n tien jaar geleden werd gestart met de bouw van de Vinex-locaties en de term ‚Vinex‘ inmiddels een begrip is geworden, was de aanleiding voor een nadere verkenning van de rol die deze recente bouwgolf heeft gespeeld in de Nederlandse stedenbouw…

read full article: www.pbl.nl/publicaties/2006/VINEX!-Een-morfologische-verkenning

download het rapport: Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl [PDF, 35 MB].

Han Lörzing / Wiebke Klemm / Miranda van Leeuwen / Suus Soekimin: VINEX! Een morfologische verkenning, Rotterdam 2006.
ISBN 978 90 5662 475 0
Paperback – 195 pages.
© NAi Uitgevers, Rotterdam 2006.

[Brandevoort: p. 74-80, Haverleij: p. 81-86.]